Politica de confindentialitate:
Societatea Combavipor apreciază confidențialitatea datelor drept o componentă esențială în afaceri. Dorim să ne asigurăm de totala transparență a modului în care utilizăm datele dumneavoastră. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile de mai jos, pentru a înțelege ce date prelucrăm, în ce mod și pentru cât timp, ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră și cum puteți exercita aceste drepturi,  în conformitate cu Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR (Regulament (EU) 2016/679).
Combavipor  SA prelucrează datele de identificare (nume, prenume) și de contact (telefon, adresă de e-mail) pe care ni le furnizați atunci când vizitați site-ul nostru si ne contactati pe site la rubrica Contact, sau cand ne contactati pe adresele noastre de e-mail, sau alte informații  pe care ni le transmiteți atunci când ne contactați.
Politica noastra de protejare a datelor se bazează pe următoarele principii:
1.    Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentă;
2.    Colectarea datelor personale se va face numai în scopuri legitime și datele nu vor fi procesate mai departe într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
3.    Colectarea datelor personale va fi adecvată, relevantă și limitată la informațiile necesare scopului procesării; Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate.
4.    Datele personale vor fi păstrate pentru o perioadă nu mai lungă decât prevede legislatia în vigoare;
5.    Toate datele personale vor fi păstrate confidențial.
6.    Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terțe decât în cazul în care este necesar în scopul oferirii de servicii : de exemplu în cazul unei comenzii din partea clienţilor, este posibil ca transportatorul să aiba acces la datele personale ale clientului: nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, în scopul executarii transportului.
7.    Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea și ștergerea acestora, împotrivirea sau restricționarea de la procesare a datelor atât cât și de la dreptul portabilității datelor.
8.    Website-ul Combavipor  utilizează cookie-uri.
Drepturile persoanelor fizice ale căror date sunt procesate:
1.    Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale
2.    Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale
3.    Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale.
4.    Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale
5.    Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către un terț.
6.    Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor.
Pentru orice întrebare legată de G.D.P.R. vă rugăm să vă adresaţi în scris la adresele de e-mail:contabilitate@combavipor.ro si/sau office@combavipor.ro.
Clienții au dreptul să adreseze o plângere în raport de procesare a datelor lor personale, la adresele de e-mail ale Combavipor,  prezentate mai sus, dacă consideră că drepturile lor au fost încălcate. Toate întrebările și plângerile vor fi prelucrate de către Responsabilul cu Protecția  Datelor al  Societăţii Combavipor, în timp util și în concordanță cu procedurile interne.
În cazul improbabil în care clienții au suferit daune din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale și Combavipor SA nu a tratat plângerea în mod corespunzător, clienții au posibilitatea de a trimite o plângere Autorității Naționale de Supraveghere.