Societatea recunoaste importanta unui mediu de afaceri sigur si stabil si va depune toate eforturile pentru a contribui la realizarea unui astfel de obiectiv.

Societatea recunoaste importanta unui mediu sanatos  si va depune toate masurile  necesare eliminarii efectelor  nocive ale propriilor activitati  asupra comunitatii mediului sau asupra resurselor naturale, respectand toate normele si standardele in vigoare cu privire la protectia mediului.

Pentru aceasta societatea cauta permanent masuri  pentru limitarea pierderea sau consumul nejustificat de apa, energie sau alte resurse sau materiale, intretinerea acestora in stare de functionare optima , conservarea , reciclarea si reutilizarea  materialelor.

Societatea recunoaste importanta  calitatii si securitatii  mediului de  lucru in ceea ce priveste asigurarea unui nivel moral  ridicat al lucratorilor , cu impact asupra cresterii calitatii produselor si a serviciilor .

Vor fi asigurate lucratorilor spatii de lucru dotate cu toate echipamentele  si utilitatile necesare folosirii acestora in conditii de deplina siguranta.
Lucratorii vor beneficia de asistenta medicala  si alte servicii adecvate.
Tuturor angajatilor li se va asigura oportunitati egale in ceea ce priveste recrutarea , salarizarea , acesul la perfectionare , conditii de munca, disciplina.
Sunt interzise  folosirea muncii fortate sau obligatorii sub toate formele acesteia.

Din punct de vedere al continutului, Codul de Conduita se referă la respectarea legilor, libertatea de asociere si dreptul la negociere colectivă, interzicerea discriminării, salarii, ore de lucru, sănătate si securitate la locul de muncă, interzicerea muncii minorilor, interzicerea muncii fortate si măsuri disciplinare, interese de mediu si securitate, precum si sistemul de management.